מהי עבודת מחקר איכותני

תוכן עניינים

פרדיגמת המחקר האיכותני יוצאת מנקודת הנחה שלא ניתן למדוד תופעות תרבותיות וחברתיות בכלים מדעיים אובייקטיביים ולפיכך החוקר הוא חלק מהמחקר ומעצם פעולת החקירה הוא משפיע ומהווה חלק מתוצאותיו. 

כיצד מבצעים שיטות מחקר איכותניות?

כתיבת סמינריון איכותני דורשת חשיבה מעמיקה והתבוננות עומק על תופעה נחקרת. החוקר צריך במחקר מסוג זה לגלות פתיחות וגמישות עם יכולת לבחון את הממצאים במבט על תוך התעמקות וירידה לפרטים. מדובר על מהלך של קדימה ואחורה שבו כל הזמן החוקר חוזר לממצאים ומתבונן עליהם שוב מנקודת מבט קרובה ככל שניתן לעיני הנחקרים.

סמינריון ומחקר איכותני

מה הם הכלים הנדרשים לביצוע עבודות מחקר איכותני?

כלי מחקר לביצוע עבודות מחקר איכותני הם רבים ומגוונים ולכל אחד מהם יתרונות וחסרונות. כך למשל ראיונות מעניקים לחוקרים איכותניים אפשרות להתבונן על עולמם של הנחקרים ולהבין דרך עיניהם תופעות שונות ולעמוד על השקפת עולמם. החיסרון הוא בכך שלא ניתן לבצע מספר רב של ראיונות ולכן יש להקפיד ולבחור מרואיינים שיוכלו להאיר על התופעה ולתארה באופן מעמיק.
שיטה אחרת היא תצפית שבה החוקר מתבונן על התופעה הנחקרת בזמן אמת ומסיק מתוכה תובנות. זו יכולה להיות תצפית על מורה בכיתה במחקר שעוסק בשיטות הוראה למשל או התבוננות על משחק בגן הילדים. כאן החיסרון הא בפרשנות של החוקר שעלולה להיות שונה מעמדת הנחקרים.

שיטה שונה היא קבוצות מיקוד שבה אוספים יחד אנשים שקשורים לתופעה הנחקרת ומקיימים ביניהם דיון מונחה כדי לעמדו על מגוון הדעות. התוצאה היא הפריה הדדית ושיח סביב התופעה, אולם במקרים רבים אנשים משנים או מטים את תשובותיהם כחלק מהלחץ הקבוצתי. בחירת כל המחקר נעשית לפי שאלת המחקר, אילוצים בשטח ותמיד מומלץ לשלב כמה כלים כדי להעשיר את המחקר.

מדוע צריכים להשתמש בשיטת מחקר איכותני לעבודות סמינריון?

עבודות סמינריון נכתבות כדי להעשיר את עולם הידע האקדמי, לעומת עבודות מחקר איכותני המבקשות להוסיף על הידע הקיים ולהתבונן על תופעה ייחודית שטרם נחקרה או שנחקרה בהקשרים שונים ומנקודות מבט של אוכלוסיות או תרבויות אחרות. במקרים רבים עושים שימוש בעבודות לתארים מתקדמים בשיטות מחקר איכותניות כדי להשלים או להחריב ממצאים כמותניים ובכך להעניק לעבודה נופך ייחודי ומעמיק יותר. סמינריון איכותני לדוגמא עשוי לסייע להבין את פרדיגמת המחקר האיכותני שאינה תמיד נהירה וברורה.

מבנה כתיבת עבודת מחקר איכותני

שער העבודה שער העבודה יהיה מודפס בעמוד נפרד עם לוגו של המוסד האקדמי ויכלול את נושא העבודה, שמות כותבי העבודה, מספרי הזהות של כותבי העבודה ותאריך ההגשה. כמו כן יכלול השער את שם מנחה הקורס.

תקציר

פסקה מיושרת לשני צדדים.

100 – 200 מילים‏ 

בלי מראי מקום

 

‏היקף התקציר- עמוד אחד ( 100 – 200 מילים)‏ ו‏יש לכלול בו את כל

המרכיבים הבאים:

 • כותרת העבודה והקשר שלה לחוג הלימוד (בקצרה)
 • הצגת המושגים המרכזיים והאופן בו הם מתחברים זה אל זה ‏‏
 • שאלת המחקר (יש לשמור על ניסוח המושגים ועל הסדר בו הם מופיעים בכותרת)
 • כמה משתתפים ומאפייניהם בקצרה
 • שיטת המחקר (איכותני), במידה ונבחרה סוגת מחקר (לציין רק את שמה) וכלי המחקר‏
 • הממצאים העיקריים
 • ‏המסקנה העיקרית
 • המלצה יישומית הנובעת מהמחקר (אם יש)‏

תוכן העניינים

יובא בעמוד נפרד אחרי השער של העבודה ויכלול את כותרות הפרקים ופרקי המשנה בסדר בו הם מופיעים בעבודה, בלוויית ציון מספרי העמודים של כל פרק. על שמות הפרקים ופרקי המשנה לבטא את תוכנם.

מבוא

 

יש לכלול במבוא את כל המרכיבים הבאים בסדר להלן:

 • איזכור כותרת העבודה
 • הצגת כל אחד המושגים המרכזיים בשמו, עם הסבר על כל אחד מהם, הסבר על החיבורים ביניהם והסבר על החיבור שלהם לחוג הלימוד
 • הרציונל לעריכת המחקר ומטרת/ות המחקר
 • הצגת האופן בו המחקר תורם לתחום הידע של החוג

סקירת הספרות

מטרתה של סקירת הספרות להסביר את שאלת המחקר (המופיעה בסופה) ולהוביל אליה בצורה ברורה ומושכלת

יש לתאר את הידוע בספרות על כל אחד מהמשתנים שבחרתם לחקור, תוך התבססות על מאמרים רלבנטיים ואינטגרציה של הידע הנוגע לשאלות המחקר. יש לציין את המקור המדויק של כל מחקר המוצג בסקירה הספרותית, בשלב זה יתחיל כל אחד לעסוק במחקר ובכתיבה של פרקי העבודה עצמם, או לפחות של חלקם. במהלכו תכירו ותאספו מקורות מסוגים שונים, הנוגעים לשאלת המחקר שבה ברצונכם להתמקד,

המתודולוגיה

שיטת המחקר

פרק שיטת המחקר בנוי מפתיח (ללא כותרת) וארבעה סעיפים. כללי הכתיבה שלהם להלן:
כולל הסבר על המחקר האיכותני תוך הסתמכות תיאורטית והפנייה למחקרים עדכניים. במידה ונבחרה סוגת מחקר יפורט הסבר על סוגת המחקר (“תיאוריה מעוגנת בשדה”/ חקר מקרה/ מחקר נרטיבי-פנומנולוגי/  אתנוגרפיה/ ביוגרפיה ו/או אחר/ת) תוך הסתמכות תיאורטית והפנייה למחקרים עדכניים

סעיף א: משתתפים ושדה המחקר
בפסקה הראשונה מציגים את משתתפי המחקר וכיצד נבחרו. יש לפרט את הקשר של החוקר/ת למשתתפים. בפסקה השנייה מתארים את שדה המחקר–כותבים  היכן הוא התקיים (לדוגמה: בבית ספר יסודי במרכז הארץ), ומתארים את מאפייניו הייחודיים. ניתן להשתמש בלוחות. מתחת ללוח יש להסביר מילולית מה מוצג בו. 

 בשתי הפסקאות אין להזכיר שמות ופרטים מזהים של המשתתפים, של מקומות ושל בתי ספר. יש להציג שמות בדויים, אזורים (צפון הארץ) וסוג בית הספר (למשל ממלכתי דתי במרכז הארץ)

 סעיף ב: כלי המחקר
כלי מחקר איכותני יכול להיות ריאיון, תצפית, יומן רפלקטיבי, פרוטוקולים, מסמכים שונים וכדומה, המוצג לפי הכללים הבאים:

 • ‏בפסקה הראשונה כותבים הסבר תיאורטי וכללי על כלי המחקר (לדוגמה: ריאיון אישי, קבוצתי, וכדומה), ממקור עדכני (עדיף מחקר)
 • בפסקה השנייה כותבים הסבר תיאורטי על כלי המחקר בהקשר של סוגת המחקר (במידה ונבחרה סוגה). לדוגמה: הריאיון חצי מובנה נבנה על פי העקרונות של הסוגה “תיאוריה מעוגנת בשדה”. הוא  מאופיין במבנה של…
 • בפסקה השלישית כותבים תיאור של כלי המחקר שמשתמשים בו במחקר הנוכחי ומסבירים איך הוא הותאם למשתתפים (לדוגמה: לתלמידי כתה א’ לתלמידים/מבוגרים עם צרכים מיוחדים וכדומה). לאחר מכן נותנים דוגמה לריאיון: הריאיון יכלול שאלה כללית וימשיך בשאלות ממוקדות בנושא הנחקר, לדוגמה “כיצד את מתארת את…” “ספרי על ה…” (להציג 2-3 שאלות ולהפנות לנספח).
 • יש לצרף את כלי המחקר, למשל את המדריך לריאיון בשלמותו (נספח 1)
 • יש לצרף תמליל של ריאיון אחד בלבד (נספח 2). בתמליל יש לכתוב שמות בדויים גם למראיין/נת וגם למרואיין/נת או במקום שמות לכתוב שאלה-תשובה

סעיף ג: הליך המחקר ואתיקה
בפסקה הראשונה מציגים את תהליך איסוף הנתונים מרגע תחילת המחקר ועד סיומו; בפסקה השנייה מתארים את כללי האתיקה שננקטו במחקר (למשל הסכמה להשתתפות במחקר, שמירה על חסיון, שפת מילוי השאלון וכד’). דגש מיוחד ינתן להסבר התמודדות עם היכרות החוקר/ת עם משתתפי המחקר. בנוסף מתארים איזה קשיים התעוררו ופתרונם, לדוגמה: חלק מהמורות היו מוטרדות נושאים שונים מתוך הראיונות עמן יהפכו לרכילות ן/או בקורת. הוסבר להן שהראיונות מזוהים בשם בדוי ומשמשים אך ורק לצרכי מחקר.

סעיף ד: ניתוח הנתונים

בפסקה הראשונה מציגים הסבר על דרך ניתוח הנתונים. בפסקה השנייה מציגים הסבר על שלבי הניתוח וביסוסו באמצעות מחקר רלבנטי ועדכני. לסיים את הסעיף בתמצית הממצאים שעלו מניתוח הנתונים (לתאר בקצרה את הקטגוריות/ התמות) ולהפנות לנספח השלישי(נספח 3)ובו דוגמה קצרה לניתוח נתונים.

ממצאים – פרק תוצאות המחקר.

 

פרק הממצאים בנוי מפתיח (ללא כותרת) ו-3-5 סעיפים הכתובים בשיטתיות. כללי הכתיבה שלהם להלן:

הפתיח (ללא כותרת) כולל הסבר כיצד בנוי הפרק (על פי הקטגוריות/התמות או כל סדר הגיוני אחר) ואחריו הפניה לסעיפים שיוצגו בפרק(בסעיף הראשון יוצגו… בסעיף השני יוצגו…וכן הלאה)

סעיפי פרק הממצאים כתובים בשיטתיות ובסדר שמדווח עליו בפתיח:

 • לכל סעיף תנוסח כותרת מייצגת ומדויקת
 • מתחת לכותרת תופיע תזכורת לממצא, הסבר קצר וענייני שלו ודיווח על והאופן בו הממצא נותן מענה מלא או חלקי לשאלת המחקר
 • הממצא/ים מלווים בציטוט/ים לפי הכללים הבאים:
 1. הם חייבים להיות תוצאה של ניתוח הנתונים ולהיבחר בצורה מושכלת כעדות, תמיכה וכחיזוק לתיאור הממצא/ים
 2. יש לשלב בין הציטוטים קטעי קישור כדי להביא באופן ברור את הסיפור העולה מהם בהקשר לשאלת המחקר
 3. הציטוטים יוצגו תוך הקפדה על כללי הציטוט: א) ציטוטים  של 40 מילים ויותר, יובאו כפסקה נפרדת ומוזחתללא מרכאותבגופן וברווח כמו בעבודה כולה; ב) ציטוטים קצרים מ- 40 מילים, יובאו בין מרכאות בגופן וברווח כמו בעבודה כולה
 • ניתן להשתמש בלוחות ו/או באיורים. מתחת ללוח או לאיור יש להסביר מילולית מה מוצג בו. 
 • כל סעיף יסתיים בסיכום קצר

פרק הממצאים כולו יסתיים בסיכום של הממצאים המרכזיים

דיון, סיכום ומסקנות

מטרת הדיון היא לתת פרשנות והסברים לממצאים העיקריים של המחקר (מוטב להתמקד ב-3-4 ממצאים מרכזים), ולאופן בו הם נותנים מענה לשאלת המחקר תוך התייחסות לסקירת הספרות. אפשר להוסיף בדיון מחקרים עדכניים שלא הופיעו בסקירת הספרות, בתנאי שהם רלבנטיים לממצאי המחקר
יסוכמו הממצאים העיקריים תוך השוואה לממצאים של מחקרים אחרים בנושא, אותם הצגתם בסקירת הספרות, ויובאו מסקנות מן הממצאים ומן ההשוואה. כיצד התוצאות שקיבלתם מתיישבות עם הסקירה הספרותית שהצגתם בראשית העבודה? כיצד הן מעשירות אותה ומה תרומתכם היחודית?

מגבלות המחקר – יתרונות וחסרונות של המתודולוגיה (על בסיס התוצאות).

תת פרק זה יכלול הערות לגבי היתרונות והצדדים החזקים של מתודולוגית המחקר וכן את החסרונות והצדדים החלשים של המתודולוגיה.

ביבליוגרפיה

הרשימה תהיה מפורטת, מסודרת על פי סדר הא”ב של שמות המשפחה של המחברים, עדכנית וממוספרת. יש לכלול ברשימה רק מחקרים שיש אליהם התייחסות בעבודה עצמה

נספחים

 

בחלק זה נוסיף את השאלון שאיתו בוצע המחקר + פלט הניתוח שביצענו.

חייגו עכשיו 077-4077496 או השאירו פרטים ונחזור בהקדם

קטגוריות שירותים

עבודת סמינריון בחשבונאות לדוגמא
acmsnat

ניתוח סטטיסטי סמינריון

הבשורה הטובה היא שכיום ניתן לקבל סיוע משמעותי בכל מה שקשור לניתוח סטטיסטי לסמינריון ולעבודות אקדמיות. עבור מי שמתמחה בביצוע ניתוח סטטיסטי סמינריון כמותני הא עניין של מה בכך ולכן אם מצאתם סטטיסטיקאי טוב ואיכותי הוא בוודאי יוכל לתת לכם מענה על החלק הזה של העבודה. שימו לב שכדי לקבל ניתוח סטטיסטי צריך להיות כתוב היטב עם שאלה שמנוסחת באופן מקצועי, השערות הגיוניות וכמובן שאלונים שנוסחו בהתאם לשאלת המחקר.

קרא עוד »
מחירי עבודות סמינריוניות

הנחיות לכתיבת עבודת סמינריון

כתיבת סמינריון היא בדרך כלל המשוכה האחרונה שיש לעבור רגע לפני סיום הלימודים ולא מעט סטודנטים חוששים מפניה. המאמר הבא מסביר מהן אותן הנחיות לכתיבת סמינריון וכיצד ניתן לעבור את המשוכה

קרא עוד »
עבודת סמינריון בחשבונאות לדוגמא
acmsnat

מהי עבודת מחקר איכותני1

פרדיגמת המחקר האיכותני יוצאת מנקודת הנחה שלא ניתן למדוד תופעות תרבותיות וחברתיות בכלים מדעיים אובייקטיביים ולפיכך החוקר הוא חלק מהמחקר ומעצם פעולת החקירה הוא משפיע ומהווה חלק מתוצאותיו.  כיצד מבצעים

קרא עוד »
סיוע אקדמי בכתיבת עבודות

סמינריון בחינוך

בסופו של דבר ההמתנה תיגמר ותצטרכו להתחיל לעבוד על אחת העבודות הכי יסודיות ומעמיקות שאי פעם עשיתם, ואולי הקשה ביותר שאי פעם תעשו. יכול להיות שתהליך כתיבת עבודת סמינריון בחינוך

קרא עוד »

עבודות סמינריון באמנות

עבודות סמינריון באומנות הן עבודות מחקריות לכל דבר והן מבקשות לחקור תקופה, יצירת אמנות, אמן או תופעה כלשהי שקשורה לתחום תולדות האמנות. מהן עבודות סמינריון באומנות? בדומה לכל כתיבה של

קרא עוד »

עבודת סמינריון בכלכלה

עבודה סמינריונית בכלכלה היא העבודה האחרונה שתצטרכו לכתוב בתואר הראשון. היא העבודה המסכמת והיא תהיה חלק משמעותי מהציון הסופי שלכם ומהקבלה שלכם למקומות עבודה בהמשך. מהו סמינריון בכלכלה? עבודות סמינריון

קרא עוד »

באקדמיה מאסטר נשמח לתת ייעוץ ללא כל התחייבות

חייגו עכשיו 077-4077496
או השאירו פרטים ונחזור בהקדם

שתף :

למה דווקא אנחנו

לא מתפשרים על ההצלחה שלך

אנחנו מבינים כמה חשוב לך להצליח בלימודים. הכותבים המומחים שלנו יודעים להעניק לך את הסיוע והליווי שיעזרו לך להגיש את עבודת הסמינריון שלך ברמה הגבוהה ביותר.

אקדמית זאת השפה שלנו

אנחנו יודעים שיש לך את הידע והרצון להצליח. הכותבים המנוסים שלנו יעזרו לך לערוך את הדברים ולעמוד בהצלחה בכל הדרישות של כתיבה אקדמית נכונה ומדויקת.

חוסכים לך זמן

אנחנו מכירים את הקשיים והאילוצים של חוסר זמן פנוי כדי להתמסר לגמרי ללימודים. הכותבים המקצועיים שלנו יסייעו לך וילוו אותך לאורך כל השלבים בעבודה האקדמית, כדי להבטיח שהעבודה שלך תושלם בהצלחה ותוגש בזמן.

ההצלחה כולה שלך

אנחנו דואגים להצלחה שלך. כל עבודה אצלנו מקורית ב-100% ונכתבת בעזרת המומחים שלנו במיוחד בשבילך בשיתוף פעולה מלא: ממך נדרש להעביר לנו חומרים, להיפגש עם המרצים, לעבור על הדברים, לתת לנו את ההערות, הנתונים והרעיונות.

יש לך 100% ביטחון

אנחנו מחוייבים לביטחון שלך. הכותבים האקדמיים שלנו ילוו וינחו אותך כדי להבטיח שגם אם ישאלו אותך שאלות על העבודה המקורית שלך - יהיו לך תמיד התשובות הטובות ביותר.

תוצאות מוכחות

אנחנו מתגאים בכך ש80 אחוז מהלקוחות שלנו הם לקוחות חוזרים, זהו הסימן הבולט ביותר להצלחת השירות והסיוע שאנחנו מעניקים. אנחנו נעשה את מיטב המאמצים שגם אתם תהיו הלקוחות החוזרים והממליצים שלנו!

לקבלת ייעוץ מקצועי
לקבלת ייעוץ ללא עלות
© כל הזכויות שמורות אקדמיה מאסטר
Scroll to Top
גלילה למעלה

התחייבות שלנו: הסמינריון שלך יהיה ברמה הגבוהה ביותר

97% מעבודות הסמינריון שנכתבות בסיוע ובליווי שלנו מקבלות ציון מעולה

השאירו שם וטלפון ונחזור אליכם בהקדם

גם לך מגיע להצליח!

השאירו שם וטלפון ונחזור אליכם בהקדם